Detaljerad information

BS Förvaltning är moderbolaget i koncernen och hanterar idag bara vårt  dotterbolag Screen Capital. Dessutom driver BS Förvaltning sedan 15 år konsult verksamhet inom flyg. Detta omfattar administrativa uppgifter och pilottjänster inom både helikopter och flygplansindustrin. Främst genom Fredrik Skanselid har vi erfarenhet av uppstart av flygbolag, utveckling och inköp av flygplan samt daglig operation. Inom helikopterindustrin har bolaget bidragit till att utvecklat svensk Sjöräddning och ambulansverksamhet med helikopter både som ägare och flygoperativt.

BS Förvaltning var ägare av Norrlandsflyg från 2008-2011. Därefter 2011-2013 samarbetade bolaget med Sjöfartsverket med den reform av svensk sjöräddning som genomfördes. Från och med maj 2013 arbetar bolaget/Fredrik Skanselid med/för Kommunalförbundet Svensk Luft Ambulans (SLA), gällande uppstart av ambulanshelikopterverksamhet i Värmland, Dalarna samt drift av Västra Götalandshelikoptern. Även Uppsalaregionen har anslutit sig till SLA.

www.svenskluftambulans.se

Sedan 2020 sker våra investeringar i  Screen Capital av vår delägare och VD, Anders Längnäs.

www.screencapital.se