Detaljerad information

BS Förvaltning är moderbolaget i koncernen och hanterar våra tre dotterbolag. Dessutom driver BS Förvaltning sedan 15 år konsult verksamhet inom flyg. Detta omfattar administrativa uppgifter och pilottjänster inom både helikopter och flygplansindustrin. Främst genom Fredrik Skanselid har vi erfarenhet av uppstart av flygbolag, utveckling och inköp av flygplan samt daglig operation. Inom helikopterindustrin har bolaget bidragit till att utvecklat svensk Sjöräddning och ambulansverksamhet med helikopter både som ägare och flygoperativt.

BS Förvaltning var ägare av Norrlandsflyg från 2008-2011. Därefter 2011-2013 samarbetade bolaget med Sjöfartsverket med den reform av svensk sjöräddning som genomfördes. Från och med maj 2013 arbetar bolaget/Fredrik Skanselid med/för Komunalförbundet Svensk Luft Ambulans (SLA), gällande uppstart av ambulanshelikopterverksamhet i Värmland, Dalarna samt drift av Västra Götalandshelikoptern. Även Uppsalaregionen har anslutit sig till SLA.

www.svenskluftambulans.com

Sedan 15 januari 2014 äger bolaget Hot Screen AB, Gunnesgårds Förvaltning AB samt BSR Förvaltning AB. I februari 2016 såldes Vassbacka Förvaltning AB.