Byggstart i Fjärås

februari 5, 2015

Nu har vi börjat bygga vår nya industrifastighet i Fjärås (Äskatorp 4:22). Vi har i utförd upphandling valt Robusta Byggnads AB för att ansvara för byggnationen. Nu pågår markarbeten och V.7 kommer vi börja påla för betongplattan som börjar gjutas runt V.15. Under V.18-22 levereras hela bashallen från Strängbetong. Fastigheten ska stå färdig i slutet av november.

Den nya fastigheten kommer utrustas med eget internt reningsverk för allt processvatten. Det innebär att det endast kommer släppas ut vanligt hushållsvatten från framtida produktion.

//Fredrik Skanselid