Presentation av Fredrik Skanselid

Jag heter Fredrik Skanselid är 49 år och bor i Kullavik med min fru Anna och tre döttrar. Initialt är jag utbildad inom maskinteknik och tillverkningsindustrin och jobbade också ett par år på mekaniskverkstad.

Därefter på började jag utbildning som helikoptermekaniker och helikopterpilot, jag arbetade därefter i ett par olika helikopter och flygbolag som pilot och i ledningsfunktioner. Utöver detta är jag en utpräglad entreprenör och har varit med och startat, drivit bolag och ingått i styrelser. Detta i ett flertal olika branscher såsom medicinteknik, agenturverksamhet, båtcharterverksamhet, bolagsförvaltning samt flygföretag.

Det senast projektet var Norrlandsflyg som bedrev sjö och flygräddnings samt ambulansverksamhet, dessa tjänster utfördes på uppdrag av myndigheter samt landsting och regioner. Bolaget omsatte ca 300 MSEK och hade ca 121 anställda. Jag arbetade som VD, Flygoperativchef samt som styrelseordförande i koncernen.

Jag sålde min del i bolaget under hösten 2010 till min kompanjon, som i steg två sålde bolaget till Sjöfartsverket. Där efter arbetade jag i två år för Sjöfartsverket återigen som Flygoperativt ansvarig i bolaget men då på konsultbasis åt Sjöfartsverket. När detta uppdrag var slutfört började jag direkt arbeta för Landstinget i Värmland med förberedande arbete för uppstart av ambulanshelikopter. Idag arbetar jag även som Biträdande Verksamhetsansvarig i Kommunalförbundet Svensk Luft Ambulans, där vi opererar ambulanshelikoptrarna i Värmland, Dalarna samt Västar Götalands Regionen och i framtiden för Uppsalaregionen, Norrbotten mfl.

När det gäller våra investeringar sker dessa idag utifrån vårt investeringsbolag Screen Capital genom vår delägare och VD Anders Längnäs.

www.screencapital.se