Gunnesgårds Förvaltning AB

Gunnesgårds Förvaltning ingår i BS Förvaltningskoncernen. Under 2016 tillkom också BSR Förvaltning som äger den nya tomten som köptes i Äskatorp/Fjärås. Båda dotterbolagen focuserar på fastighetsförvaltning. Gunnesgårds Förvaltning AB äger den produktions fastighet som systerbolaget Hot Screen AB är hyresgäst av. Fastigheten är belägen i Fjärås ut med E6.  Under Februari sålde koncernen det gamla fastighetsbolaget Vassbacka Förvaltning AB.